Hypnotherapie in Amsterdam

Zitten dingen zitten je al langere tijd dwars en lukt het je niet om te bereiken wat je graag wilt, terwijl je zo je best doet?  Word je af en toe ook overvallen door emoties van eenzaamheid en machteloosheid? Therapie kan dan helpen. Je leert over grenzen stellen, loslaten en omgaan met emoties. Eyeco biedt hypnotherapie. Het wordt door de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket.

Patronen doorbreken

Hypnotherapie helpt structuur aan te brengen in je klachten en helpt verbanden te ontdekken tussen bepaalde gebeurtenissen. Samen onderzoeken we welk gedrag je herhaalt en met welke gebeurtenis en emoties dat gedrag samenhangt. In de loop der jaren is er vaak een blokkade ontstaan. In therapie maak je die weg vrij zodat pijn geheeld kan worden. Daarbij wordt gewerkt met het onbewuste, met gerichte vragen en met kleine fysieke oefeningen en bewegingen.

 

Direct resultaat

In het dagelijks leven merk je direct resultaat. Je functioneert beter. 

Je leert omgaan met je emoties en terugkerende gedachten komen tot rust. Je verkent je eigen grenzen en verantwoordelijkheden en je durft te vertrouwen op je eigen mogelijkheden en oplossingen. Je ontdekt wat je echt graag wilt doen en je voelt je fitter. Ook het contact met anderen wordt makkelijker. 

 

Therapie helpt bij:

- omgaan met emoties zoals angst, paniek, boosheid, rouw, onbehagen, 

  eenzaamheid

- trauma, eenmalig of langdurig meemaken van een onveilige situatie

- contactverstoring met familie of vrienden

- werkgelateerde problemen zoals burn-out, ontslag, conflict met leidinggevende

- psychosomatische klachten

- pesten en de gevolgen van gepest zijn

 

Hypnotherapie en Tekentherapie

EYECO biedt twee soorten therapie: Hypnotherapie en Tekentherapie.

 

Hypnotherapie

Hypnotherapie is één van de oudste vormen van psychotherapie. Bij hypnotherapie wordt gewerkt met gesprekken en trance. Trance is een hulpmiddel om toegang te krijgen tot het onbewuste.

Lees meer over Hypnotherapie.

Hypnotherapie behoort tegenwoordig tot de stroming Integratieve Therapie. 

 

Tekentherapie

Tekentherapie is ook een kortdurende therapie. Tekentherapie kan ingezet worden als zelfstandige therapie of, in overleg met de cliënt, als onderdeel van hypnotherapie. Tekentherapie maakt gebruik van tekeningen, beelden en gesprekken. Lees meer over Tekentherapie.

Lees meer...

Bij welke klachten geschikt

Rouw en Verlies

-       verlies van een dierbare

-       echtscheiding

 

Verstoord dagelijks ritme

-       slaapproblemen

-       eetproblemen

 

Lichamelijke klachten 

-       buikpijn, misselijkheid

-       hoofdpijn

-       andere pijn

-       tijdelijke uitval van lichaamsfuncties 

 

Achterblijvende prestaties

-       moeite met concentreren

-       faalangst

-       gevoel van lui, niet productief zijn

 

Contact met anderen

-      vermijden van contact, weinig contact met anderen

-      rondlopen met een geheim

-      wel contact hebben, maar het is onbevredigend/ snel ruzie

-      bazig of sarcastisch, clownesk aanwezig zijn

-      grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van anderen

-      moeilijk contact met een dierbaar iemand (partner, ouder, kind, broer/zus)

-      gepest zijn

 

Zelfbeeld

-       onzeker, weinig zelfvertrouwen

-       zich schuldig voelen, of zich schamen.

-       pijnlijke gedachten, zoals: ik ben niet goed genoeg, het ligt aan mij

 

Emoties

-       angst

-       boosheid

-       verdriet

-       eenzaamheid

-       het lukt niet om zich blij te voelen/ te ontspannen

 

Misbruik

Slachtoffer van seksueel misbruik, agressief taalgebruik, fysiek geweld

Afbeelding

Specialisatie Eyeco

Ik heb me gespecialiseerd in  

  • jeugdtrauma  
  • psychosomatische klachten 
  • problemen rondom scheiden  

 


Lees meer...

Gebruikte methodieken

Afhankelijk van de vraag kan gewerkt worden met de diverse technieken

zoals NLPTAInnerchild werk, Familie en organisatieopstellingen, Traumawerk

Meer mooie technieken die gebruikt kunnen worden:

 

Mindfulness

Contextueel werk

Regressiewerk

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers vindt u hier.

Ontdek wat jij anders doet dan een ander. Precies dát is wat jou uniek maakt.

- Danseres -