Contextueel werk

Deze methodiek helpt de grote lijnen te zien en bespreekbaar te maken. De grondlegger is Nagy. Hij vroeg zich af wat er gebeurd is in het leven van hun cliënten, hun ouders en de grootouders waardoor er ongezonde patronen, gewoonten en dwingende opdrachten en oordelen zijn ontstaan zoals .. je moet.... je mag niet., jij bent... Nagy gaf aan dat onverwerkt verlies en gemis alsnog gezien en benoemd mag worden.  Ook is het belangrijk dat ieders moeite om het leven door te geven en de veel te grote zorg die van sommige kinderen gevraagd wordt, gezien wordt. Dan kan het doorgeven van destructieve patronen tot rust komen. Daarbij gaat er niet om iemand anders de schuld te geven van de problemen. Juist door het grotere geheel te zien kunnen cliënten een eigen gezonde positie in nemen tegenover de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en de familie die daarbij betrokken is. In plaats van contact te ontlopen bieden deze therapievormen openingen om anders, gezonder met elkaar om te gaan. Er ontstaat vrijheid en openheid, naar kinderen, kindskinderen, partners en collega’s. Contextuele hulpverlening is ook een heel te goed te gebruiken als een cliënt zijn of haar partner of een familielid wil meebrengen naar een sessie.


Direct contact