Regressie werk

Regressie werk

Regressie is een therapeutische techniek waarbij je met je aandacht teruggaat in de tijd naar een eerder moment in je leven. Deze techniek wordt gebruikt als er in het heden blokkades zijn die te maken hebben met eerdere gebeurtenissen.

Toen beschikte je over minder mogelijkheden dan je nu hebt. Misschien was je toen maar een meisje van zes. Je had toen ook het denkniveau van een meisje van zes. Bovendien was je in die situatie destijds afhankelijk van de volwassenen om je heen.

Inmiddels ben je zelf volwassen, beschik je over veel levenservaring, en ben je vrij om je leven te leven op jouw manier. Van de kwaliteiten die je nu hebt kan je gebruik maken om de blokkade te doorbreken.

De therapeut begeleidt je om je volwassen kwaliteiten in te zetten om de situatie nu alsnog anders te laten aflopen. Tijdens de regressie is er altijd sprake van dubbel bewustzijn of elliptisch bewustzijn. Dat wil zeggen dat je de oude gebeurtenis kan ervaren, maar tegelijkertijd behoud je je volwassen bewustzijn. Regressie kan gebruikt worden bij het Innerchild-werk.