Privacy beleid

EYECO is de praktijk voor hypnotherapie, traumatherapie en coaching van mr. C.A.M. van Ravels

 

De privacyverklaring is verplicht op basis van de Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, van kracht gegaan. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen ter bescherming van uw privacy, die in alle landen van de EU gelijk zijn.

EYECO vindt de privacy en het zorgvuldig omgaan met gegevens van clienten en toekomstige clienten zeer belangrijk. In deze verklaring leest u meer over de manier hoe EYECO uw privacy waarborgt. Hiermee voldoet EYECO aan de Europese normen zoals vastgelegd in de AVG. 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

De gegevens van clienten worden verwerkt door mr. Corinne van Ravels,  

therapeute en eigenares van praktijk EYECO. 

Esplanade de Meer 68, 1098 WN Amsterdam.  

Te bereiken via de telefoon: 06-57573882 of via email: info@eyeco.nl of via de website: www.eyeco.nl

 

Privacy- gegevens 

 • De therapeut vraagt uitsluitend de volgende gegevens aan de client: naam, adres, geboortedatum. Deze gegevens komen in uw dossier en op de factuur te staan. 
 • Voor een gemakkelijke communicatie werkt EYECO met email en whatsapp. De therapeut vraagt daarom ook het mailadres en het mobiele nummer van de client. 
 • EYECO werkt niet met voicemail, berichten, en andere communicatiemiddelen. 

 

Informatie van en aan derden uitsluitend mét toestemming van de client

 • De veiligheid en de vertrouwelijkheid van de therapie is bij EYECO zeer belangrijk. De therapeut heeft een beroepsgeheim. Informatie van de client deelt de therapeut niet met anderen. 
 • Uitsluitend tijdens intercollegiaal overleg tussen collegatherapeuten kan informatie gedeeld worden, maar dan is het altijd geanonimiseerd. De informatie is dus niet herleidbaar tot een client.
 • Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de client wordt nooit informatie opgevraagd bij de huisarts of andere derden.  
 • Op uitdrukkelijk verzoek van derden kan een schriftelijke rapportage van een behandelingstraject over een client worden gemaakt. De factuur voor de rapportage wordt aan de client gefactureerd voor een vast bedrag van €135,-. De rapportage geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de client. 
 • Leveranciers waarmee EYECO samenwerkt zijn het bedrijf dat de server onderhoudt, de belastingadviseur en een marketingbedrijf. EYECO en de leveranciers werken uitsluitend met anoniem gemaakte gegevens. 

 

Informatie aan de  verzekeringsmaatschappij

 •  Eyeco deelt geen informatie met zorgverzekeringsmaatschappijen. De client is  zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur voor declaratie. Op de factuur staan alleen de naam, adres en geboortedatum van de client en ‘hypnotherapiebehandeling’.

 

Dossiervorming

 • Tijdens de sessies maakt de therapeut een papieren medisch dossier (met de hand geschreven).Het wordt uitsluitend gebruikt voor intern gebruik. Dit dossier wordt gedurende 20 jaar beveiligd opgeslagen en daarna vernietigd. 20 Jaar is op dit moment de wettelijk bewaartermijn. Op verzoek van de client kan het dossier op elk moment, na de beeindiging van de behandelovereenkomst vernietigd worden. U kunt daarvoor een verzoek indienen: info@eyeco.nl

 

Audio-opname

 • De sessies worden opgenomen tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. 
 • Dagelijks, na afloop van de sessies, worden de audio’s door de therapeut vernietigd. Soms is de audio nog voor intern gebruik noodzakelijk is. Dan worden de audio’s op een stick bewaard en beveiligd opgeslagen net als de dossiers. Uiterlijk binnen een jaar na de opname worden deze audio’s vernietigd. 

 

Bedrijfsgegevens

Mevrouw mr. C.A.M. van Ravels, therapeut

Praktijk Eyeco

Esplanade de Meer 68

1098 WN Amsterdam

KvK nummer: 34244979

BTW nummer:167608381

 

Aanpassingen aan het privacy statement

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Wanneer u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u j contact met Corinne van Ravels opnemen via het email adres info@eyeco.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Deze privacy verklaring is u toegestuurd tezamen met de bevestiging van de intake afspraak

Bij de ondertekening van de behandelovereenkomst wordt u gevraagd ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.