Hypnotherapie

Het onbewuste zou je kunnen zien als een groot vat. In dat vat liggen ervaringen opgeslagen die we nog niet verwerkt hebben én allerlei kwaliteiten waarvan we ons niet  bewust zijn dat we die in huis hebben en die kunnen helpen bij het oplossen van problemen.  Hypnotherapie biedt dus mogelijkheden de eerste ervaring op te sporen en alsnog te verwerken. Alle ervaringen daarna, die met deze eerste gebeurtenis samenhangen, verliezen door de verwerking ook hun kracht (domino-effect). Daardoor is hypnotherapie zo effectief en snel werkend.

Over trance:
Bij trance houd je ten alle tijden de volledige controle. Er gebeuren geen dingen die je niet wilt. Trance is een vorm van aandachtige en gerichte concentratie.
Iedereen kan in trance gaan. In het dagelijks leven doen we het  heel veel. Ken je de uitdrukkingen: ik was er met mijn gedachten even niet bij, ik was even in de bonen, ik was in de ban van, de tijd vloog om, ik moest een sigaret. Allemaal vormen van trance.


Trance kan worden opgeroepen, maar hypnotherapie helpt ook oude trances te verbreken. Kent u bijvoorbeeld mensen die altijd klaarstaan voor anderen en daarbij zichzelf een beetje vergeten?  Of mensen die eigenlijk geen nee durven zeggen en conflicten uit de weg gaan? Deze mensen kunnen in trance zijn. In hypnotherapie kan dit verbroken kan worden, zodat zij voldoende leren zorgen voor zichzelf.


Direct contact